قاليشويي و مبل شويي
12 سایت قالیشویی برتر

قالیشویی در غرب تهران
با توجه به آنکه قالیشویی کلا به امر شست‌وشو، لکه‌ بری و غبار روبی از سطح قالی‌ها و فرش‌ها اطلاق می‌گردد، امروزه انجام پذیرفتن این امر در کارخانه قالیشویی جزء معمول‌ترین و در عین حال تخصصی‌ترین خدمات قالیشویی است.
قالیشویی تهران شهر علاوه بر شست‌وشوی قالی‌ها و فرش‌ها به امور تخصصی‌تری نظیر لکه بری، رنگ بری، غبار روبی، موگیری، رفوگری و ترمیم ریشه‌ها و یا شیرازه‌ها می‌پردازد. و این موضوع نشان‌گر دقت و تخصص کادر مجرب قالیشویی تهران شهر می‌باشد که آن را به یک قالیشویی خوب در تهران معرفی کرده است.

قالیشویی و مبل شویی

قالی و قالیشویی در تهران

قالیشویی شمال تهران

قالیشویی در تهران

قالی شویی و مبل شویی

قالیشویی و مبلشویی

قالیشویی ارزان در تهران

قالی شویی در تهرانپارس

قالیشویی غرب تهران

شستشوی فرش،موکت و مبل

قالیشویی های خوب تهران

قالیشویی دیوار تهران

 

(0) نظر
برچسب ها :
افزایش عمر قالی و قالیچه

نگهداری از قالی و قالیچه

قالی و قالیچه‌ها به لحاظ جنس،کـیفیت و مـقاومت با‌ هم‌ تفاوت‌ دارند و به همان‌ نسبت شیوهء نگه داریشان نیز متفاوت اسـت.تـابش شـدید‌ نور‌ خورشید،آلودگی و رطوبت و بید از مهم‌ترین عوامل آسیب‌رسان قالی و قالیچه هستند.باید بدانید که تـمیز نـگه‌داشتن‌ قالی‌ هایتان‌ بهترین راه مبارزه با خرابی آنهاست.قبل از پاک‌ کردن قالی‌هاباید‌ از‌ ثـبات رنـگ ان مـطمئن شوید.همچنین وقتی که میخواهید یک قالی دستباف را به قالیشویی بدهید ،برای این‌کار‌ یک‌ تکه‌ کاغذ خشک‌کن سفید روی فرش قرار دهید‌ و بعد‌ یک تکه پنـبه را خـیس کـرده و کمی صابون به آن بزنید. پنبه را‌ روی‌ کاغذ خشک‌کن بمالید،اگر فرش‌‌ رنـگ‌ پس نـداد‌ رنگهایش‌ ثابت‌ است.اگر لکهء روی قالی چرب‌‌ باشد‌ باید با یک تکه پنبه و کمی بنزین لکـه‌گیری شـود قبل از این‌کار‌ حتما‌ از ثبات رنگ قالی مطمئن شوید‌.

در مورد پارچه‌ها نیز‌ بـهتر‌ اسـت پارچه‌های چاپی را برای‌‌ شستن‌ به خشک‌شویی بـدهید.اگـر پارچـهء باارزشی را می‌خواهید خودتان در خانه بشویید باز‌ هـم‌ بـاید از ثبات رنگ ان‌ مطمئن‌‌ شوید‌.سپس با یک‌ تکه‌ پنبه و بنزین به سـرعت‌ آنـ‌را‌ تمیز کنید.

شوینده‌های خاصی در بـازار مـوجود است کـه فـقط مـخصوص تمیز کردن رو مبلی‌ها‌ هستند‌،بهتر اسـت در ایـن مورد از‌ چنین‌‌ شوینده‌ هایی استفاده‌ کنید‌.

اگر‌ خواستید هر نوع پارچهء‌ گلدوزی و یـا سـوزن‌دوزی شده‌ای‌ را پاک کنید،بعد از آنکه آن‌را از نـظر ثبات رنگ‌ آزمایش‌ کـردید و مـطمئن شدید پارچه گلدوزی شده‌ شـما‌ قـابل‌ شستشو‌ بود‌،محلول رقیقی از‌ آب‌‌ و یک شویندهء مناسب را در ظرف پهن کم‌ ارتفاعی بریزید و بـعد پارچـه را در آن قرار دهید‌.اما‌ اگر‌ گـلدوزی رنـگ ثـابتی ندارد،نمی‌توانید آنـ‌را بـشویید‌ و تنها‌ راهتان‌ دادن‌‌ آن بـه‌ خشک‌شوییاست.اما اگر گلدوزی ظریف با پارچه‌ای قدیمی و لطیف داشتید آن‌را به خـشک‌ شویی نـدهید بلکه مقداری آرد سیب‌زمینی روی آن بریزد و به آرامـی‌ بـا برس نـرمی‌ آنـ‌را بـرس بزنید،سپس بتکانید تـا پاک شود.

پاک کردن تور هم دقت و حوصلهء زیادی می‌خواهد چون ظرافت زیادی دارد.

تورهای نازک و گران‌قیمت را بـاید روی کـاغذتمیزی پهن کنید‌ و مقداری‌ آرد سیب‌زمینی گـرم شـده را در ظـرفی ریـخته و کـنار بگذارید.سپس بـا قـاشق،آرد گرم‌ را روی تور بریزید و بگذارید تا خنک شود.پس از خنک شدن با برس‌ خیلی‌ نرم‌ آرد را کنار بزنید.اگـر تـمیز نـشده بود اینکار را یکبار دیگر تکرار کنید.

منبع :  روش های نگهداری بهتر از قالی و قالیچه

(0) نظر
برچسب ها :
دستگاه قالیبافی
داربستـ داربست یا دار‌ قالی‌ چهار تـیر‌ دارد‌: دو‌ تـیر عـمود بر زمین‌ و دو تیر موازی با زمین. از دو تیر عمودی یکی را «راست‌رو» و دیگری را «چپ‌رو‌» می‌نامند‌، و از دو تیر موازی تـیری کهـ‌ بـر‌ سر‌ تیرهای‌ راست‌رو‌ و چپ‌رو افتاده «سردار‌» و تیری‌ که در پای آنها وصله‌شده «زیر‌دار» می‌نامند.

تیرکی هـم بـه قطر پنج تا شش سانتیمتر در‌ میان‌ تارهای‌ داربست قرار دارد که «نیِرَ» یا «نیِرَگی‌» نامیده‌ می‌شود‌. «نیِرَ‌» آزاد‌ است‌ و بـالا و پایین مـی‌رود و کار آن نگهداری فاصله‌های میان تارهای داربست است. بالای «نیِرَ» میان تارهای چله، دو چـوب بـه موازات آن قرار دارد که درازای هر کدام‌، یک تا یک متر و نـیم اسـت و آن را «هـاف‌ْ» می‌نامند.

کار هاف جدا کردن تارها از یکدیگر در هنگام بـافت اسـت

شکل 8-در نیمه عکس نیر و بالاتر از آن‌ هاف‌ دیده می‌شود

قالیشویی تهرانشهر، فعال درهمه مناطق تهران ، شستشوی فرش ماشینی و دستبافت و خدمات مبل شویی در محل و رفوگری فرش

چله دواندن:

تاررا بـه دار قـالی استاد‌کار مخصوصی می‌کشند. هر رشـته تـار از هشت تـا دهـ‌لا نـخ پنبه‌ای به هم تابیده شده اسـت. بـرای کشیدن تار‌، استاد‌کار‌ نخست رشته تار کلفتی، از پانزده تا بیست لا نخ تـابیده بـه هم را، روی «زیردار» می‌پیچد. این نخ پیچ «زیر پیچ‌» نامیده‌ مـی‌شود. سپس یکسر تارهای دار‌ قـالی‌ را بـه «زیر پیچ» و سر دیگر را آنها را پس از آن که به «نـیر» از پس و پیش پیچـیده شده به سر دار وصل‌ می‌کنند‌. این تارهای کشیده شده‌ را‌ بر دار قالی را «چله» می‌نامند. کار «چـّلَ دُوُنـْدَنْ» گاهی یک تا دوروز طول می‌کشد.

شـیوه بـافتن قـالی:

هنگامی که چله آمـاده شـد برای منظم شدن تـارها و ثـابت شدن‌ فاصله‌های‌ میان آنها چند رج «سوف» در پایین چله از میان تارها می کشند. «سوف» رشته نـخی اسـت که از میان چله یک در میان از زیر و رو می گذرد. مـلیله‌ د رشـته‌ نخ رنـگی‌ اسـت که آنـهارا از میان

تارهای چله که شـش‌‌تار شش‌تار جدا کرده‌اند، می‌گذرانند. پس از کشیدن‌ ملیله بافت آغاز می‌شود. برای بافتن قالی نخست یکی از رشته‌‌ تـارهای‌ چـله‌ را از رشته‌‌های دیگر جدا می‌کنند و خامه (ریشـه) بـر آن مـی‌بندند و دنـباله آن را که بـه کلاف ‌‌خامه‌ وصل اسـت بـا کارد (کاردی که تبریزی‌ها در بافت قالی‌‌ها بکار می‌برند با‌ کاردهای‌ معمولی‌ فرق دارد. این کارد از آهن یک‌پارچه ساخته می‌شود که نوک تیغه آن بـاریک و خـمیده‌ و قـلابی شکل است و از این رو آن را «قلاب» می‌نامند) می‌برند. خامه نـخی‌ اسـت پشـمی که کلافـ‌های‌ رنـگین‌ آن در بـالای سر بافندگان آویزان است. خامه را بدینگونه یک رج به تمام تارها می‌بندند.

روی خامه «پود زیر» داده می‌شود . پود نخی است پشمی که آن را از لابلای‌ تارهایچله می‌گذرانند و روی خامه (ریشه) می‌خوابانند. در این هنگام قالی‌بافان برای تخت و هموارشدن پشـت قالی «سرکش» می‌کنند، بدینگونه که خامه‌ها (ریشه‌ها) را به سوی خود می‌کشند آنگاه روی پود را‌ با‌ شانه‌های آهنی می‌کوبند( شانه قالی‌‌بافی تیغه‌هایی آهنی دارد که در یک تخته

چهارگوش فرو رفته و با گل‌میخ‌های کوچک محکم شده است. این شـانه دسـته‌ای دارد که به تخته کوبیده شده‌ است‌ تا خامه‌ها سفت شود و برای یکسان شدن روی قالی سر خامه‌ها را قیچی می‌کنند این کار را بدینگونه دنبال می‌کنند تا قالی بافته شود.

نخستین حاشیه سر قالی را‌ «تـٌرَّه‌» مـی‌نامند. قالی‌های لچک ترنجی( قالی‌هایی که نقش‌های لچک ترنجی دارند) به جز «تُرَّه» کناره‌ای پهن و حاشیه‌ای باریک نیز دارند و در گوشه‌های زمینه این گونه قالی‌ها چهار لچـک و درمـیان زمینه‌ آنها‌ گلی‌ افتاده اسـت که آنرا‌ تـرنج‌

می‌نامند‌ .پس از بافت قالی، چله را از یک وجب بالاتر از سر و ته قالی برای گذاشتن ریشه می‌چینند و قالی را‌ از‌ دار‌ پایین می‌آورند.

 

نقشه قالی:

نقشه های قالی را نقشه‌کش روی‌ کاغذهای شطرنجی مخصوصی می‌کشند. بافندگان نقشه، هر قالی را به چند قسمت می‌کنند و هر قسمت را یکی از‌ ایشـان‌ روی‌ تـخته‌ای می‌چسباند و در برابر خود بالاتر از نیره می‌گذارد و از روی‌ آن‌ قالی را می‌بافد.(شکل 10).

نقش‌هایی که اکنون در کارگاه‌های قالی‌بافی در تهران بافته می‌شود بیشتر‌ از‌ نقشه‌هایی‌ است که در دوران صفوی رواج داشته و عبارت است از نقشه‌های: شاه‌عباسی‌، درختی‌، دورنما‌، تصویری، تـرمه‌ای، کتـیبه‌ای، لچک تـرنج ( شکل‌های 11-12-13).


بافندگان قالی:

اینـکبافندگانی‌ که‌ در تهران بر سر دارهای قالی کار می‌کنند، بیشتر از شهرها وشـهرستان‌ها بـه‌ تـهران‌ آمده‌اند‌ و اغلب آنها زن و کودک‌اند که در برابر هر دستگاه چند تن با هم می‌ نشینند‌ و به راهنمایی استادکار، بـی‌آنکه ‌ ‌از نـقش‌های قالی آگاهی داشته باشند، قالی را می‌بافند‌(شکل‌ 14‌)

/ قالی باف‌های تهرانی غالباً در اثر تـحول هـای اجـتماعی کهدر این قرن به ویژه‌ در‌ سال‌های اخیر در تهران رخ داده است دست از پیشه خود کشیده‌اند‌ و کارگاه‌‌های‌ خود‌ ر ا بر چـیده یا آنها را به قالی باف‌های شهرستانی اجاره داده‌اند و خود به کارهای دیگری‌ مانند‌ دسـت‌فروشی‌ و کار در کارخانه‌ها پرداخته‌اند، از این رو است که اکنـون قـالی تهرانی‌ در‌ این شهر بسیار کم بافته می‌شود و بیشتر آنچه که به نام قالی تهرانی خرید و فروش می‌شود‌ از‌ بیست سی سال پیش است.

قالی‌هایکهنه بافت تهرانی از رنگ و بافت‌ و نقشه‌، با قالی‌های کاشان و خراسان و آذربایجان در بـازار‌ برابری‌ می‌کند‌ و شناسایی هر یک از این قالی‌ها تجربی‌ است‌ و از چگونگی نقشه و بافت و رنگ و گره آنها شناخته می‌شود.


 

(0) نظر
برچسب ها :
مبل شویی غرب تهران

برای سفارش مبل شویی غرب تهران با شماره09129381214 تماس بگیرید

مبل شویی در محل مبل شویی غرب تهران ، مبل شویی در منزل غرب تهران، بهترین مبل شویی در تهران

امروزه به دلیل اینکه بیش از گذشته از مبل ها استفاده می شود، مبل ها بیشتر در معرض لکه شدن و آلودگی های مختلف قرار می گیرند. مبلمان کثیف با ظاهر لک شده و نامرتب خوشایند نیست؛ از این رو عده ای تصمیم به تعویض مبلمان کرده و متحمل هزینه های سنگین می شوند. ما برای شما روش بهتر و کم هزینه تری سراغ داریم که این روش استفاده از خدمات خشکشویی و شستشوی مبل درمنزل می باشد. اگر به دنبال خشکشویی و مبل شویی خوب در تهران هستید، پیشنهاد ما استفاده از خدمات مبل شویی در منزل تهران شهر می باشد.

شستشوی مبل در منزل تهرانپارس

نحوه شستشوی مبل در منزل
شستشوی مبل در منزل معمولا با 2روش انجام می شود.
روش اول شستشوی مبل است ؛ در این روش مبل فقط شسته و تمیز می شود و اقدامی برای خشک کردن آن صورت نمی گیرد. این روش کارآیی لازم را نداشته و تقریبا دیگر در جایی مورد استفاده قرار نمی گیرد.
روش دوم خشکشویی مبل است؛ در این روش مبل بعد از شستشو ، خشک هم می شود . این کار با دستگاه شوینده و دستگاه خشک کننده انجام می شود. استفاده از روشدوم بسیار کارآمد بوده و موجب آسیب به مبل نمی شود.
بهتر است برای نظافت و شستن مبلمان خود از افراد متخصص در این زمینه کمک بگیرید. شستشوی غیر اصولی نه تنها موجب تمیز شدن مبلمان شما نمی شود؛ بلکه ممکن است به مبل شما هم آسیب وارد کند. یکی از شرکت های متخصص در زمینه مبلشویی، مبل شویی غرب تهران است. این شرکت با دستگاه های پیشرفته و با بکارگیری مواد شوینده مطابق با جنس مبلمان ، مبلمان منزل شما را تمیز می کند. اگر به دنبال یک مبل شویی خوب در تهران هستید ، پیشنهاد می کنم برای یک بار هم که شده از خدمات این مبل شویی در تهرانپارس که اتفاقا جز بهترین مبل شویی در تهران می باشد، استفاده کنید و خودتان در مورد کیفیت کار قضاوت کنید.

نکات مهم درباره شستشوی مبل
1. قبل از اینکه برای نظافت مبل و شستشوی آن اقدام کنید، از کیفیت خدمات شرکت مورد نظرتان مطمئن شوید. خدمات مبل شویی غرب تهران این اطمینان را به شما می دهد. مبل شویی غرب تهران یک شعبه از مبل شویی تهران شهر است.
2. مطمئن شوید که شرکت مبل شویی مدنظرتان، از تجهیزات مناسب استفاده می کنند . درصورتی که دستگاه های مجهز و مناسبی نداشته باشند، ممکن است شستشویمبل به خوبی انجام نشود و احتمالا مبل دچار آسیب شود.
3. در هنگام تماس با مبل شویی می توانید درباره نحوه شستشوی مبل توسط آن‌ ها اطلاعات لازم را به دست آورید. اگر ساکن غرب تهران هستید و به دنبال مبل شویی در منزل غرب تهرانهستید، می توانید از خدمات مبل شویی تهران شهر استفاده کنید. تهران شهر یکشعبه مبل شویی در غرب تهران دارد. این شرکت با پاسخگویی 24 ساعته، در هر زمان که شما بخواهید اطلاعات لازم را در اختیارتان می گذارند و به شما خدمات لازم را ارائه می دهند.
4. کار نظافت و شستشوی مبلمان خود را به شرکت هایی بسپارید که سابقه و تجربه لازم در این زمینه را داشته باشند.
5. نوع مواد شوینده مورد استفاده نیز یکی از موارد مهم است. چنانچه مواد شوینده، مطابق با جنس پارچه و نوع لکه انتخاب نشود موجب عدم رضایت از نتیجهکار می شود.

مبل شویی تهران شهربا دارا بودن چهار شعبه فعال در شمال، جنوب، غرب و شرق و تهرانپارس بهترینمبل شویی در تهران می باشد. این شرکت مبل شویی با استفاده از سابقه بالا وتجربه زیاد و با بهرگیری از بهترین دستگاه ها، درکمترین زمان ممکن و با صرف کمترین هزینه ، خدمات مبل شویی را با بالاترین کیفیت ارائه می دهد. با توجه به قیمت مناسب و کیفیت شستشوی مبل توسط نیروهای متخصص این شرکت، مطمئنهستیم با همان یک بار استفاده از خدمات مبل شویی ما، برای همیشه مشتری ثابت ما خواهید شد و مبل شویی تهران شهر را به دوستان و اطرافیان خود پیشنهاد می دهید.

(0) نظر
برچسب ها :
شعبه های قالیشویی تهران شهر با شماره تلفن

قالیشویی ، مبل شویی و موکت شویی تهران شهر

برای استفاده از خدمات شستشوی فرش از همه شعبه های قالیشویی تهران شهر با شماره های زیر تماس بگیرید

تلفن قالیشویی و مبل شویی09129381214   02144235952

قالیشویی غرب تهران

قالیشویی شرق تهران 
قالیشویی پونک   
قالیشویی پاسداران 

قالیشویی پرند

قالیشویی پردیس
قالیشویی تهرانسر
قالیشویی جردن
قالیشویی جنوب غرب تهران

قالیشویی جنوب شرق تهران

قالیشویی جنت آباد جنوبی

قالیشویی جنوب تهران

قالیشویی جنت آباد شمالی
قالیشویی حکیمیه تهران
قالیشویی خ پیروزی
قالیشویی خ ستارخان
قالیشویی خ خاوران
قالیشویی خ شریعتی
قالیشویی خ جمهوری
قالیشویی خ استاد معین
قالیشویی در غرب تهران

قالیشویی در شرق تهران

قالیشویی در تهرانپارس

قالیشویی رسالت

قالیشویی ستارخان
قالیشویی سعادت آباد

قالیشویی شمال تهران

قالیشویی شهرک غرب
قالیشویی غرب
قالیشویی غرب تهران پونک
قالیشویی غرب تهران جنت آباد
قالیشویی غرب تهران ستارخان
قالیشویی فرمانیه
قالیشویی لواسان
قالیشویی مرزداران
قالیشویی نیاوران
قالیشویی ولنجک
قالیشویی در شهرری
قالیشویی یوسف آباد
قالیشویی یافت آباد
قالیشویی منطقه 22 تهران و مناطق18،17،22،2،قالیشویی منطقه 9و3،10ومنطقه 4،منطقه 5
(0) نظر
برچسب ها :
قالیشویی های معروف تهران

لیست قالیشویی های معروف تهران،خدمات این مراکز علاوه بر شستشوی فرش دستباف و ماشینی ، رفوی فرش یا همان ترمیم فرش و شستشوی مبلمان در محل و موکت شویی در منزل است

قالیشویی تهران شهر

قالیشویی ادیب
قالیشویی گل ابریشم
قالیشویی شرق تهران
قالیشویی بانو
قالیشویی نوین
قالیشویی شربت اوغلی
قالیشویی ایران
قالیشویی ابریشم
قالیشویی امیران
قالیشویی بیستون
قالیشویی بهار
قالیشویی پیروزی
قالیشویی پروانه
قالیشویی پونل
قالیشویی پاک
قالیشویی پیروزی اصل
قالیشویی توحید
قالیشویی ترنج
قالیشویی توحید
قالیشویی تهران نو
قالیشویی تورنتو
قالیشویی ثامن
قالیشویی ثمین
قالیشویی ثلاث
قالیشویی ثارالله
قالیشویی صمیم
قالیشویی جام تهران
قالیشویی جهان آرا
قالیشویی جیحون
قالیشویی چهلستون
قالیشویی چشمه
قالیشویی چله ابریشم
قالیشویی چیتگر
قالیشویی حریر
قالیشویی حصارک
قالیشویی حکیمیه تهران
قالیشویی حمید
قالیشویی حبیبی
قالیشویی ذوالقدر
قالیشویی رز
قالیشویی رسالت
قالیشویی رفیعی

شماره تلفن قالی شویی تهران شهر :

تلفن قالیشویی و مبل شویی09129381214   02144235952

قالیشویی شمال تهران
(0) نظر
برچسب ها :
شستشوی فرش دستباف در تهران

شستشوی فرش دستباف در قالیشویی

شستشوی فرش دستباف در تهران با احتیاط،تمیز،پاکیزه و حرفه ای

یکی از مهم تین مراحل نکات در نگهداری فرش های با ارزش دستبافت ، شستشوی آن است که در قالیشویی تهرانشهر به روش خاصی صورت می گیرد. شستشوی فرش به طور معمول پس از پرداخت صورتمی گیرد و در مرحله بعد اگر مشتری مایل باشد، شور صادراتی جهت کهنه نما کردن و براق کردن فرش انجام میشود.شور صادراتی از مهم ترین روش های شستشوی فرش دستباف است که هر یک شامل مراحل خاصی بوده و با استفاده از مواد شیمیایی مخصوصی نیز صورت می گیرد. روش شستشوی فرش دستباف در قالیشویی تأثیرزیادی بر شکل ظاهری آن داشته و از مراحل مهم تکمیل قالی به حساب می آید

تلفن تماس برای سفارش شستشوی فرش دستباف در تهران

09129381214

(0) نظر
برچسب ها :
صفحه نخست پست الکترونیک وبلاگ تبیان
نوشته های پیشین
هفته اول بهمن 1397 هفته دوم دی 1397 هفته اول دی 1397
موضوعات
بدون موضوع (7)
صفحه ها
فیدها
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 144
تعداد نوشته ها : 7
تعداد نظرات : 0
X